Firmaet Fylkesnes AS er ett frittstående rådgivningsfirma innen prosjektadministrative tjenester. Vi har bred og allsidig erfaring innen prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse for private og offentlige byggherrer.

Vi er medlem i bransjeorganisasjonen Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Firmaet har sentral godkjenning i tråd med Plan- og bygningsloven.

Våre oppdrag er varierte i omfang, kompleksitet og entrepriseform; de spenner fra mindre ombyggingsprosjekter til komplekse nybygg som Kunst- og Designhøgskolen for Statsbygg.

Vi utfører også byggelånskontroll, 3.parts kontroll og andre tekniske vurderinger.

Vi benytter egenutviklet regnskapsprogram til økonomistyring og byggeregnskap. Vi har erfaring med kontering i Agresso regnskap (som bl.a. benyttes på prosjekter med Bergen kommune) og med regnskapsprogrammet Facilit (som Hordaland Fylkeskommune benytter) Til fremdriftsplanlegging benytter vi MS Prosjekt.

Vårt firma har for tiden 17 ansatte. 15 av våre ansatte inngår i den tekniske staben. Alle våre ansatte i teknisk stab er utdannet som ingeniør eller tekniker. I tillegg har de fleste håndverksmessig bakgrunn med fagbrev og tilleggsutdannelse innen taksering. Med vår godt kvalifiserte stab, vil vi kunne tilby kompetente aktører til etterspurte ytelser.