Storebrand, Solheimsgaten 7 A-E

Tilstandsvurdering av Storebrand sitt bygg i Solheimsviken

 • Oppdragsgiver:
  Storebrand Asset Management AS
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Fylkesnes As gjennomfører kontroll og risikovurderinger av alle tak og fasader. Det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse og årlig kontrollskjema, dette for å gi videre sikker drift av bygningsmassens tak og fasader.
 • Utførelse:
  2019 - 2020
 • Areal:
  30 000 m2