Kanalveien 90

Ombygging til ny campus for 2000 NLA-studenter og boliger BOB.

 • Oppdragsgiver:
  Kanalveien 90 AS v/BOB Utbygging og NLA Høgskolen
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Eksisterende bygninger på tomten skal bygges om til ny campus for 2000 NLA-studenter. BOB skal bygge 1160 leiligheter i 2 bygg ut mot Kanalveien, samt punkthus i østre del av tomten.
 • Byggeår:
  2021 - 2023
 • Entrepriseform:
  Flerdelte totalentrepriser
 • Vår rolle:
  Byggherreombud